Nieuws

Young professionals winnen Circular Challenge Eindhoven met grondstoffen uit Pharmafilterinstallatie

De Circular Challenge wordt georganiseerd in diverse steden in Nederland. Groepen studenten en young professionals krijgen de uitdaging om circulaire oplossingen te vinden voor lokale organisaties. Catharina Ziekenhuis Eindhoven had de casus ingebracht van het afval uit hun beoogde Pharmafilterinstallatie.

Deze bevat niet alleen veel kunststoffen (zie ander nieuwsbericht), maar ook veel cellulose. Het is in de praktijk nog lastig om aan cellulose-afval een nuttige, circulaire bestemming te geven. De studenten hebben zich toegelegd op het vinden van oplossingen hiervoor en werden overtuigend winnaar van de challenge. Zij starten binnenkort hun bedrijf: de Cellulose Factory, met ondersteuning van BlueCity010. Er is nog veel te onderzoeken en te ontwikkelen, maar het is hoopvol dat ook voor deze grondstof èn een Pharmafilterinstallatie een circulaire wereld een stapje dichterbij komt.

Voor een impressie van de challenge zie: https://www.circularchallenge.nl/challenges/design-challenge-eindhoven-2019

1

2

3

4

5

6

7

Gevolg

Vast afval

Het in de eerste stap van het proces gefilterde vaste afval krijgt eveneens een behandeling in de Pharmafilter-installatie. Afhankelijk van de samenstelling zal het afval vergist kunnen worden, waarbij biogas ontstaat voor de productie van duurzame elektriciteit en warmte. Het afval ondergaat in elk geval een proces van ontwatering en decontaminatie.

Hierna kan het afval veilig worden nagescheiden, ten behoeve van het hergebruiken van bijvoorbeeld plastics en edelmetalen in dit afval. Deze manier van afvalverwerking vergroot de circulaire mogelijkheden en verlaagt de CO2 footprint en de afvalinzamelings- en afvalverwerkingskosten voor het ziekenhuis.

Meer weten over wat Pharmafilter en de Tonto kunnen betekenen voor de duurzaamheidsdoelstellingen van uw ziekenhuis? Neem meteen contact op.