Nieuws

Pharmafilter ziet samen met Polymer Science Park kansen voor schone grondstoffen uit het afval

Het afval dat uit Pharmafilterinstallatie komt, is schoon en veilig. Het wordt immers vergist, ontwaterd en gedecontamineerd in de installatie. Dit biedt interessante mogelijkheden voor opwerking tot nieuwe grondstof, nog voordat het uit de installatie in de afvalcontainer verdwijnt.

Een groot deel van het afval dat door het ziekenhuis wordt aangeboden aan de installatie bestaat uit kunststof. Dit kunststof kunnen we in de installatie scheiden van het overige afval en weer opwerken tot recyclebare kunststoffen. Samen met Polymer Science Park, met ondersteuning van een Innovatievoucher van de provincie Overijssel, hebben we aangetoond dat dit veilig kan. Uit het afval hebben we het polyethyleen en polypropyleen gescheiden en weer verwerkt tot nieuw granulaat. Nu nog op kleine schaal, maar het toont aan dat er voor het kunststof uit het ongescheiden ziekenhuisafval veel meer mogelijkheden zijn dan dit uitsluitend (verplicht) te verbranden. We onderzoeken nu de mogelijkheden om dit inzicht op te schalen. Dit spaart grondstoffen, afvalkosten en een hoop CO2!

1

2

3

4

5

6

7

Gevolg

Vast afval

Het in de eerste stap van het proces gefilterde vaste afval krijgt eveneens een behandeling in de Pharmafilter-installatie. Afhankelijk van de samenstelling zal het afval vergist kunnen worden, waarbij biogas ontstaat voor de productie van duurzame elektriciteit en warmte. Het afval ondergaat in elk geval een proces van ontwatering en decontaminatie.

Hierna kan het afval veilig worden nagescheiden, ten behoeve van het hergebruiken van bijvoorbeeld plastics en edelmetalen in dit afval. Deze manier van afvalverwerking vergroot de circulaire mogelijkheden en verlaagt de CO2 footprint en de afvalinzamelings- en afvalverwerkingskosten voor het ziekenhuis.

Meer weten over wat Pharmafilter en de Tonto kunnen betekenen voor de duurzaamheidsdoelstellingen van uw ziekenhuis? Neem meteen contact op.