Nieuws

1
Organisatie
1
Organisatie

Organisatie
Pharmafilter is een klantgedreven, innovatieve organisatie. Wij bieden patiënten, zorgpersoneel en ziekenhuisdirecties belangrijke, meetbare voordelen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, circulariteit en winstgevendheid.

In een ecosysteem met onze technische en circulaire partners werken wij aan een betere toekomst voor onze planeet. Ons internationale team streeft naar een schoner milieu en dat bereiken we via ziekenhuizen. Met ons integrale, open platform en onze innovatieve oplossingen helpen we ziekenhuizen door heel Europa om van afval- en afvalwaterverwerking een probleemloze, circulaire en (financieel) gezonde operatie te maken.

Duurzaam
Wij geloven in een circulaire economie. Onze bedrijfsactiviteiten dragen dan ook bij aan een duurzamere maatschappij door echte maatschappelijke problemen aan te pakken. Met het Pharmafilter-platform streven we naar maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en producten om waardevernietiging tot een minimum te beperken.

Alle verbruiksartikelen die wij ontwikkelen, zijn duurzaam geproduceerd en biologisch afbreekbaar. Deze bioplastics zijn gemaakt van organische afvalresten en kunnen na gebruik door vergisting in onze installatie worden omgezet in biogas.

Meer weten over ons, onze circulaire oplossingen of onze geïnspireerde visie?

Neem direct contact op.

1

2

3

4

5

6

7

Gevolg

Vast afval

Het in de eerste stap van het proces gefilterde vaste afval krijgt eveneens een behandeling in de Pharmafilter-installatie. Afhankelijk van de samenstelling zal het afval vergist kunnen worden, waarbij biogas ontstaat voor de productie van duurzame elektriciteit en warmte. Het afval ondergaat in elk geval een proces van ontwatering en decontaminatie.

Hierna kan het afval veilig worden nagescheiden, ten behoeve van het hergebruiken van bijvoorbeeld plastics en edelmetalen in dit afval. Deze manier van afvalverwerking vergroot de circulaire mogelijkheden en verlaagt de CO2 footprint en de afvalinzamelings- en afvalverwerkingskosten voor het ziekenhuis.

Meer weten over wat Pharmafilter en de Tonto kunnen betekenen voor de duurzaamheidsdoelstellingen van uw ziekenhuis? Neem meteen contact op.