News

Young professionals winnen Circular Challenge Eindhoven met grondstoffen uit Pharmafilterinstallatie

De Circular Challenge wordt georganiseerd in diverse steden in Nederland. Groepen studenten en young professionals krijgen de uitdaging om circulaire oplossingen te vinden voor lokale organisaties. Catharina Ziekenhuis Eindhoven had de casus ingebracht van het afval uit hun beoogde Pharmafilterinstallatie.

Deze bevat niet alleen veel kunststoffen (zie ander nieuwsbericht), maar ook veel cellulose. Het is in de praktijk nog lastig om aan cellulose-afval een nuttige, circulaire bestemming te geven. De studenten hebben zich toegelegd op het vinden van oplossingen hiervoor en werden overtuigend winnaar van de challenge. Zij starten binnenkort hun bedrijf: de Cellulose Factory, met ondersteuning van BlueCity010. Er is nog veel te onderzoeken en te ontwikkelen, maar het is hoopvol dat ook voor deze grondstof èn een Pharmafilterinstallatie een circulaire wereld een stapje dichterbij komt.

Voor een impressie van de challenge zie: https://www.circularchallenge.nl/challenges/design-challenge-eindhoven-2019

1

2

3

4

5

6

7

Result

Solid waste

The solid waste that is filtered in the first step of the process is also treated in the Pharmafilter installation. The organic fraction of this waste stream is subject to fermentation, yielding biogas for the production of sustainable-renewable electricity and heat. The remaining waste undergoes a process of dewatering and decontamination.

Following this, the waste can be safely separated so that plastics and precious metals can be reused. This waste disposal method increases circularity options and reduces the hospital's CO2 footprint, as well as waste collection and disposal costs.

Want to know more about what Pharmafilter and the Tonto can do for the sustainability targets of your hospital? Contact us directly.