Nieuws

1
Tonto
Tonto is een kleine, stille en gebruiksvriendelijke afvalcontainer en -vermaler die op de afdeling wordt geplaatst en direct wordt aangesloten op het Pharmafilter-systeem. De Tonto vermaalt de vrijgekomen niet bruikbare materialen van de afdeling op een eenvoudige en hygiënische manier en maakt ze verwerkbaar via het Pharmafilter-platform.
1
Tonto
Tonto is een kleine, stille en gebruiksvriendelijke afvalcontainer en -vermaler die op de afdeling wordt geplaatst en direct wordt aangesloten op het Pharmafilter-systeem. De Tonto vermaalt de vrijgekomen niet bruikbare materialen van de afdeling op een eenvoudige en hygiënische manier en maakt ze verwerkbaar via het Pharmafilter-platform.

Veilig & efficiënt
Doordat zorgpersoneel (biologisch besmettelijk) afval direct op de afdeling kan afvoeren, hoeft het niet meer door het ziekenhuis vervoerd te worden. Dit levert significante voordelen op met betrekking tot gezondheids- en besmettingsrisico’s voor medewerkers, patiënten en bezoekers. Bovendien hebben verplegers hun handen vrij voor andere zaken. Dankzij het veilige ontwerp kan de gebruiker nooit in aanraking komen met de messen van de Tonto. Bij een te zware belasting schakelt het apparaat automatisch uit.

Gebruiksvriendelijk & hygiënisch
Voor de Tonto is een grondstation ontwikkeld met een speciale pompwagen, waardoor de unit eenvoudig te (ver)plaatsen is. De laadruimte van de Tonto zit aan de voorkant op ergonomische hoogte. Deze staat altijd klaar voor gebruik. Het luik van de Tonto sluit met een voetpedaal, waardoor er minimaal contact hoeft te zijn. Na elk gebruik wordt de machine automatisch onder hoge druk gereinigd (5 bar).

Locatie en communicatie

Elke Tonto weet door middel van een netwerk waar in het gebouw hij zich bevindt en past zijn instellingen hierop aan. De Tonto communiceert met het datacenter en registreert de handelingen. Hierdoor heeft het ziekenhuis rechtstreeks inzicht in het aantal verwerkingen en de performance van iedere Tonto. Een storing wordt automatisch doorgestuurd naar de eerstelijns onderhoudsdienst.

1

2

3

4

5

6

7

Gevolg

Vast afval

Het in de eerste stap van het proces gefilterde vaste afval krijgt eveneens een behandeling in de Pharmafilter-installatie. Afhankelijk van de samenstelling zal het afval vergist kunnen worden, waarbij biogas ontstaat voor de productie van duurzame elektriciteit en warmte. Het afval ondergaat in elk geval een proces van ontwatering en decontaminatie.

Hierna kan het afval veilig worden nagescheiden, ten behoeve van het hergebruiken van bijvoorbeeld plastics en edelmetalen in dit afval. Deze manier van afvalverwerking vergroot de circulaire mogelijkheden en verlaagt de CO2 footprint en de afvalinzamelings- en afvalverwerkingskosten voor het ziekenhuis.

Uitsluitend voordelen
De Pharmafilter-benadering levert voordelen op voor stakeholders in het hele spectrum van ziekenhuisbeheer: klinisch, uitvoerend en financieel, operatie en faciliteiten, het milieu en duurzaamheid. Het resultaat is een waardepropositie die uw ziekenhuis in staat stelt om robuuste economische en klinische rechtvaardiging te ontwikkelen voor investeringen in duurzame, schone technologie.

Het Pharmafilter-platform:
• Vermindert de hoeveelheid afval aanzienlijk en elimineert de kosten voor afvalbeheer;
• Ontsmet en recycleert gebruikt water;
• Verwerkt en ontsmet alle gevaarlijke stoffen en materialen die in het ziekenhuis gebruikt worden, zonder menselijk transport door het ziekenhuis;
• Automatiseert het transport en de decontaminatie van ziekenhuisafval;
• Faciliteert een schonere, veiligere en efficiëntere werkpraktijk;
• Vermindert het risico op ziekenhuisinfecties;
• Voorkomt de lozing van antimicrobiële stoffen, geneesmiddelen en alle andere zorgspecifieke microverontreinigende stoffen en ziekteverwekkers in het riool;
• Maakt periodieke duurzaamheids- en besparingsrapportages mogelijk;
• Wordt voortdurend doorontwikkeld op basis van nieuwe inzichten, technieken en partnerships.

Locatie en communicatie

Elke Tonto weet door middel van een netwerk waar in het gebouw hij zich bevindt en past zijn instellingen hierop aan. De Tonto communiceert met het datacenter en registreert de handelingen. Hierdoor heeft het ziekenhuis rechtstreeks inzicht in het aantal verwerkingen en de performance van iedere Tonto. Een storing wordt automatisch doorgestuurd naar de eerstelijns onderhoudsdienst.

Meer weten over wat Pharmafilter en de Tonto kunnen betekenen voor de duurzaamheidsdoelstellingen van uw ziekenhuis? Neem meteen contact op.