Pharmafilter
nieuws / 18 juni 2014

Pharmafilter en Hoogheemraadschap Delfland in Singapore

Deel dit artikel
Tags
Afvalwater / Delfland / Drinkwater

Pharmafilter en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben tijdens de Singapore International Water Week (SIWW) aan de wereld laten zien wat bedrijfsleven en overheid samen kunnen bereiken. De kennis die we samen hebben opgedaan over het zuiveren van medicijnresten en hormoonverstorende stoffen uit het afvalwater hebben we met veel internationale bezoekers gedeeld.

Van 1 t/m 5 juni 2014 hebben Pharmafilter en Delfland de resultaten van Pharmafilter via deze Poster Water Convention Singapore 2014 aan veel geïnteresseerden gepresenteerd. Een aantal mensen vond het project zo innovatief dat ze dachten dat dit in real life nooit van de grond zou kunnen komen. Hoe leuk is het om dan uit te leggen dat dit geen pilot meer is, maar dat het systeem inmiddels alweer drie jaar bij het Reinier de Graaf Gasthuis Delft draait. En mogelijk is gemaakt door een combinatie van bedrijfsleven en overheid. Een boodschap die ook minister Schultz van Haegen op de SIWW heeft meegegeven. Wat wij wel enigszins betreurden is dat Nederland zich wederom profileerde met de dijken en het hoogwaterbeschermingsprogramma. En dat terwijl wij op afvalwaterketengebied ook tot de top van de wereld horen.

Tijdens verschillende workshops en presentaties hebben we natuurlijk ook heel veel kennis vergaard. Van nieuwe technische snufjes voor de zuivering tot de toekomstvisies wereldwijd. Ook was er een expo waar veel bedrijven hun innovaties lieten zien. Voor ons een bevestiging dat wij het in Nederland al goed voor elkaar hebben

Afvalwater als drinkwater?

Het is ons weer eens duidelijk geworden dat we onszelf gelukkig mogen prijzen met de hoeveelheden zoetwater die wij kunnen gebruiken voor drinkwater. In bijvoorbeeld Singapore en Taiwan zijn op dit moment grootschalige projecten bezig om het gezuiverde afvalwater op te waarderen tot drinkwater. Belangrijk omdat het ontzouten van zeewater te duur wordt en de milieueffecten hiervan aanzienlijk zijn (denk aan de grote hoeveelheden zout als restproduct en het hoge energieverbruik). Grootste probleem bij deze projecten: de publieke opinie. De kennis die we hebben opgedaan, kunnen wij gebruiken om onze plannen voor het hergebruiken van gezuiverd afvalwater beter te onderbouwen.

Kortom een geslaagde en nuttige reis!

Auteur: Marije Paardelooper, Beleidsadviseur Afvalwaterketen, Hoogheemraaadschap van Delfland