Nieuws

1
Pharmafilter-platform
Het Pharmafilter-platform is een innovatief, modulair water- en afvalzuiveringssysteem voor ziekenhuizen dat wij samen met huidige en toekomstige partners continu doorontwikkelen. Het platform bestaat uit een waterzuiveringsinstallatie en – optioneel – afvalvermalers op de afdeling die via het interne rioolstelsel in verbinding staan met de waterzuiveringsinstallatie.
1
Pharmafilter-platform
Het Pharmafilter-platform is een innovatief, modulair water- en afvalzuiveringssysteem voor ziekenhuizen dat wij samen met huidige en toekomstige partners continu doorontwikkelen. Het platform bestaat uit een waterzuiveringsinstallatie en – optioneel – afvalvermalers op de afdeling die via het interne rioolstelsel in verbinding staan met de waterzuiveringsinstallatie.

Zowel water als afval in één gesloten systeem
Pharmafilter verwijdert alle medische (rest)stoffen, inclusief contrastmiddelen en (multi)resistente bacteriën, uit het afvalwater. Het water is schoon genoeg om hergebruikt te kunnen worden, bijvoorbeeld voor wc-spoelingen of als technisch water. Ook kan het gezuiverde water veilig geloosd worden op oppervlaktewater.

Daarnaast verwerkt het systeem medische afvalstromen uit de vermalers op veilige, schone en duurzame wijze, tegen de laagst mogelijke kosten. Zo vergroot het Pharmafilter-platform de patiëntveiligheid, circulariteit en efficiency van werk- en afvalprocessen in het ziekenhuis.

De planeet vraagt om schoon water en circulaire afvalstromen

Het intern rioolstelsel zorgt voor het transport van het afvalwater en vaste afvalstromen naar de Pharmafilter-installatie, die geplaatst is op het hoofdriool op het terrein van het ziekenhuis. In de installatie vinden de volgende processen plaats met betrekking tot het zuiveren van het afvalwater:

1

De vaste bestanddelen uit de vermalers worden allereerst uit het afvalwater gefilterd.

2

Het afvalwater komt vervolgens in de bioreactor terecht. Hier verwijdert actief slib de zware metalen, stikstoffen en fosfaten.

3

Na de bioreactor volgt de membraanfiltratie, deze membranen verwijderen bacteriën en virussen en microscopische zwevende vuildeeltjes.

4

Om opgeloste stoffen te verwijderen, ondergaat het water een ozonisatiestap. Dit verbrandingsproces breekt complexe chemische structuren af tot korte ketens.

5

Actief-koolfilters vangen de verkorte ketens af en verwijderen de laatste contrastmiddelen en hormoonverstoorders.

6

Het gefilterde water ontvangt vervolgens een UV-behandeling, waarmee eventuele microbiologische aangroei die in het actief-kool kan ontstaan, geëlimineerd wordt.

7

Om de hardheid van het water aan te passen aan de hergebruiks- of lozingswensen, is de installatie tot slot voorzien van een Reverse Osmose installatie. Hierdoor kan ‘elke kwaliteit’ water worden geleverd.

Gevolg

Als gevolg van deze processtappen is het water zuiver genoeg om te worden hergebruikt als spoelwater van wc’s en afvalvermalers in het ziekenhuis of voor andere technische toepassingen. Ook kan het direct geloosd worden op oppervlaktewater nabij het ziekenhuis. Op deze manier bespaart uw ziekenhuis kosten voor zuiveringsheffing, rioolheffing en inkoop voor drinkwater, waarmee de economische basis gelegd wordt voor een investeringsbeslissing.

Vast afval

Het in de eerste stap van het proces gefilterde vaste afval krijgt eveneens een behandeling in de Pharmafilter-installatie. Afhankelijk van de samenstelling zal het afval vergist kunnen worden, waarbij biogas ontstaat voor de productie van duurzame elektriciteit en warmte. Het afval ondergaat in elk geval een proces van ontwatering en decontaminatie.

Hierna kan het afval veilig worden nagescheiden, ten behoeve van het hergebruiken van bijvoorbeeld plastics en edelmetalen in dit afval. Deze manier van afvalverwerking vergroot de circulaire mogelijkheden en verlaagt de CO2 footprint en de afvalinzamelings- en afvalverwerkingskosten voor het ziekenhuis.

Uitsluitend voordelen
De Pharmafilter-benadering levert voordelen op voor stakeholders in het hele spectrum van ziekenhuisbeheer: klinisch, uitvoerend en financieel, operatie en faciliteiten, het milieu en duurzaamheid. Het resultaat is een waardepropositie die uw ziekenhuis in staat stelt om robuuste economische en klinische rechtvaardiging te ontwikkelen voor investeringen in duurzame, schone technologie.

Het Pharmafilter-platform:

 

De planeet vraagt om schoon water en circulaire afvalstromen

Het intern rioolstelsel zorgt voor het transport van het afvalwater en vaste afvalstromen naar de Pharmafilter-installatie, die geplaatst is op het hoofdriool op het terrein van het ziekenhuis. In de installatie vinden de volgende processen plaats met betrekking tot het zuiveren van het afvalwater:

Meer weten over wat Pharmafilter en de Tonto kunnen betekenen voor de duurzaamheidsdoelstellingen van uw ziekenhuis? Neem meteen contact op.