Pharmafilter

Medicinal residues in water

Mr de Snoo MPA on the consequences of medicinal residues in surface water.

drs K. de Snoo / Directeur directie duurzaamheid, ministerie van infrastructuur en milieu