Pharmafilter ziet samen met Polymer Science Park kansen voor schone grondstoffen uit het afval

Pharmafilter ziet samen met Polymer Science Park kansen voor schone grondstoffen uit het afval

Het afval dat uit Pharmafilterinstallatie komt, is schoon en veilig. Het wordt immers vergist, ontwaterd en gedecontamineerd in de installatie. Dit biedt interessante mogelijkheden voor opwerking tot nieuwe grondstof, nog voordat het uit de installatie in de afvalcontainer verdwijnt.

Een groot deel van het afval dat door het ziekenhuis wordt aangeboden aan de installatie bestaat uit kunststof. Dit kunststof kunnen we in de installatie scheiden van het overige afval en weer opwerken tot recyclebare kunststoffen. Samen met Polymer Science Park, met ondersteuning van een Innovatievoucher van de provincie Overijssel, hebben we aangetoond dat dit veilig kan. Uit het afval hebben we het polyethyleen en polypropyleen gescheiden en weer verwerkt tot nieuw granulaat. Nu nog op kleine schaal, maar het toont aan dat er voor het kunststof uit het ongescheiden ziekenhuisafval veel meer mogelijkheden zijn dan dit uitsluitend (verplicht) te verbranden. We onderzoeken nu de mogelijkheden om dit inzicht op te schalen. Dit spaart grondstoffen, afvalkosten en een hoop CO2!

Pharmafilterinstallatie verwijdert ook Corona-virus

Pharmafilterinstallatie verwijdert ook Corona-virus

Eerder haalde het het nieuws: Corona-virus werd ook aangetroffen in rioolwater. Met de oproep om vooral voorzichtigheid te betrachten wanneer je met rioolwater werkt. Natuurlijk raakte dit bericht ook de werkzaamheden van Pharmafilter.

In de eerste plaats omdat het onze belofte is om alle microverontreiniging, inclusief virussen en bacteriën uit het afvalwater van een ziekenhuis te halen. Ziekenhuizen die ‘vol’ lagen met COVID-19-patiënten, besmetten ook het rioolwater met het Coronavirus.

Recent hebben wij het gezuiverde water uit twee van onze Pharmafilterinstallaties laten testen op de aanwezigheid van (sporen van) het nieuwe Coronavirus. De resultaten zijn te vinden in deze rapportage: Covid19 Report-EK. Het onderzoek bewijst het nut van zuivering aan de bron. Afvalwater vanuit het ziekenhuis bevat aantoonbaar sporen van Corona. Water dat na de verschillende zuiveringsprocessen de Pharmafilterinstallatie verlaat, is vrij van enige verontreiniging: het Corona-virus of erfelijk materiaal van dit virus (RNA) is geheel afwezig. Een geruststellende gedachte.

In de tweede plaats is het bericht relevant voor onze medewerkers en opdrachtgevers. Feitelijk betekent de aanwezigheid van het Coronavirus in afvalwater dat wij de voorzorgsmaatregelen nemen, die wij al gewend zijn en de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken die noodzakelijk zijn om veilig te kunnen werken met afvalwater. In dat opzicht is dit virus gelijk aan alle andere micro-organismen die in rioolwater voorkomen: daar moet je tijdens werkzaamheden niet mee in contact komen. En dat gebeurt dus niet. Een veilige gedachte.

Ten derde omdat de enorme toename in het gebruik van medische disposables een veilige verwerking krijgt in de Pharmafilterinstallatie. De microbiologische verontreiniging (virussen, bacteriën) worden in de decontaminatie stap van de installatie afgedood. Ziekenhuizen die een Pharmafiltersysteem hebben toegepast en het specifiek ziekenhuisafval hierin verwerken, worden dus niet geconfronteerd met enorme stijging van de afvalkosten. Het vaste afval dat wij verwerken kan veilig als normaal afval afgevoerd worden.

Zo zetten wij ons in voor een schoner ziekenhuis en een schoner milieu tijdens en na deze crisis.

Young professionals winnen Circular Challenge Eindhoven met grondstoffen uit Pharmafilterinstallatie

Young professionals winnen Circular Challenge Eindhoven met grondstoffen uit Pharmafilterinstallatie

De Circular Challenge wordt georganiseerd in diverse steden in Nederland. Groepen studenten en young professionals krijgen de uitdaging om circulaire oplossingen te vinden voor lokale organisaties. Catharina Ziekenhuis Eindhoven had de casus ingebracht van het afval uit hun beoogde Pharmafilterinstallatie.

Deze bevat niet alleen veel kunststoffen (zie ander nieuwsbericht), maar ook veel cellulose. Het is in de praktijk nog lastig om aan cellulose-afval een nuttige, circulaire bestemming te geven. De studenten hebben zich toegelegd op het vinden van oplossingen hiervoor en werden overtuigend winnaar van de challenge. Zij starten binnenkort hun bedrijf: de Cellulose Factory, met ondersteuning van BlueCity010. Er is nog veel te onderzoeken en te ontwikkelen, maar het is hoopvol dat ook voor deze grondstof èn een Pharmafilterinstallatie een circulaire wereld een stapje dichterbij komt.

Voor een impressie van de challenge zie: https://www.circularchallenge.nl/challenges/design-challenge-eindhoven-2019