News

Pharmafilterinstallatie verwijdert ook Corona-virus

Eerder haalde het het nieuws: Corona-virus werd ook aangetroffen in rioolwater. Met de oproep om vooral voorzichtigheid te betrachten wanneer je met rioolwater werkt. Natuurlijk raakte dit bericht ook de werkzaamheden van Pharmafilter.

In de eerste plaats omdat het onze belofte is om alle microverontreiniging, inclusief virussen en bacteriën uit het afvalwater van een ziekenhuis te halen. Ziekenhuizen die ‘vol’ lagen met COVID-19-patiënten, besmetten ook het rioolwater met het Coronavirus.

Recent hebben wij het gezuiverde water uit twee van onze Pharmafilterinstallaties laten testen op de aanwezigheid van (sporen van) het nieuwe Coronavirus. De resultaten zijn te vinden in deze rapportage: Covid19 Report-EK. Het onderzoek bewijst het nut van zuivering aan de bron. Afvalwater vanuit het ziekenhuis bevat aantoonbaar sporen van Corona. Water dat na de verschillende zuiveringsprocessen de Pharmafilterinstallatie verlaat, is vrij van enige verontreiniging: het Corona-virus of erfelijk materiaal van dit virus (RNA) is geheel afwezig. Een geruststellende gedachte.

In de tweede plaats is het bericht relevant voor onze medewerkers en opdrachtgevers. Feitelijk betekent de aanwezigheid van het Coronavirus in afvalwater dat wij de voorzorgsmaatregelen nemen, die wij al gewend zijn en de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken die noodzakelijk zijn om veilig te kunnen werken met afvalwater. In dat opzicht is dit virus gelijk aan alle andere micro-organismen die in rioolwater voorkomen: daar moet je tijdens werkzaamheden niet mee in contact komen. En dat gebeurt dus niet. Een veilige gedachte.

Ten derde omdat de enorme toename in het gebruik van medische disposables een veilige verwerking krijgt in de Pharmafilterinstallatie. De microbiologische verontreiniging (virussen, bacteriën) worden in de decontaminatie stap van de installatie afgedood. Ziekenhuizen die een Pharmafiltersysteem hebben toegepast en het specifiek ziekenhuisafval hierin verwerken, worden dus niet geconfronteerd met enorme stijging van de afvalkosten. Het vaste afval dat wij verwerken kan veilig als normaal afval afgevoerd worden.

Zo zetten wij ons in voor een schoner ziekenhuis en een schoner milieu tijdens en na deze crisis.

1

2

3

4

5

6

7

Result

Solid waste

The solid waste that is filtered in the first step of the process is also treated in the Pharmafilter installation. The organic fraction of this waste stream is subject to fermentation, yielding biogas for the production of sustainable-renewable electricity and heat. The remaining waste undergoes a process of dewatering and decontamination.

Following this, the waste can be safely separated so that plastics and precious metals can be reused. This waste disposal method increases circularity options and reduces the hospital's CO2 footprint, as well as waste collection and disposal costs.

Want to know more about what Pharmafilter and the Tonto can do for the sustainability targets of your hospital? Contact us directly.