Pharmafilter
nieuws, ontzorgen, processen / 12 mei 2020

Pharmafiltersysteem voorkomt bij ziekenhuizen grote stijging specifiek ziekenhuisafval

Deel dit artikel
Tags

Corona leidt niet alleen tot grote druk op de zorg en tot beschikbaarheidsproblemen van medische apparatuur, maar ook tot een enorme piek in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en disposables die in het ziekenhuisafval belanden. Bedenk dat er per coronapatiënt op de intensive care 6 mondkapjes per uur nodig zijn. Dat zijn 144 mondkapjes per patiënt per dag, die allemaal als potentieel besmet ziekenhuisafval worden weggegooid. Tel daarbij op de gelaatschermen, wegwerpkleding etc. en het beeld is duidelijk: Corona leidt ook tot een grote stijging in de hoeveelheid en kosten van potentieel besmet afval in het ziekenhuis.

In Dordrecht staat de enige verbrandingsoven in Nederland die dit potentieel besmet, oftewel specifiek ziekenhuisafval, mag verwerken. Deze oven van de ZAVIN draaide afgelopen maanden overuren, vanwege het extra afval dat vrijkomt van coronapatiënten. De oven verwerkt maximaal ruim 12 ton afval per dag uit het hele land.

Specifiek ziekenhuisafval moet apart worden verwerkt, vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Het mag dus niet gemengd worden met ‘gewoon’ afval. Voor de inzameling en het transport schaffen ziekenhuizen speciale bakken aan, die tezamen met het afval verbrand worden. Het vrij natte specifiek ziekenhuisafval krijgt géén nuttige toepassing, evenmin wordt er extern bruikbare energie uit opgewekt. De energie die vrijkomt is nodig om het verbrandingsproces op gang te houden. Tijdelijk is er een aantal – even dure – alternatieve verwerkingsroutes ingeregeld voor droog specifiek ziekenhuisafval, zoals mondkapjes en wegwerpkleding.

De verwerking van specifiek ziekenhuisafval is voor ziekenhuizen een kostbare aangelegenheid. Gemiddeld is deze afvalstroom achtmaal duurder per kg dan ‘gewoon’ ongescheiden ziekenhuisafval.

Ziekenhuizen die een Pharmafiltersysteem toepassen hebben deze hoge kosten niet, de extra afvalkosten als gevolg van Corona ervaren zij maar beperkt. De Pharmafilterinstallatie is niet alleen een waterzuiveringsinstallatie (die ook het coronavirus verwijdert: zie hier), de installatie decontamineert ook het vaste afval dat aangeboden wordt. Ziekenhuizen gebruiken hiervoor de intelligente afvalvermalers op de afdelingen voor de verwerking en het transport via het intern rioolstelsel. Dit scheelt een boel risicovol gesleep met bakken en containers door het ziekenhuis. De Pharmafilterinstallatie verhit het vaste afval, waarmee de biologische verontreiniging afgedood wordt. Op die manier kan het afval veilig als ‘normaal’ afval afgevoerd worden en biedt het groot potentieel voor recycling (zie hier het artikel over plastic recycling van afval uit de Pharmafilterinstallatie).

Het aantal patiënten lijkt gelukkig verder af te nemen, de zorg krijgt weer wat lucht, maar voorlopig zijn we nog niet af van de besmettingen. Dit betekent dat de huidige werkprocessen en de afvalsituatie van de ziekenhuizen nog vele maanden zal blijven voortduren. Daarbij brengt de coronacrisis aan het licht hoe belangrijk het is om zorgprocessen optimaal veilig vorm te geven. Het is niet ondenkbaar dat zorgprocessen hierdoor blijvend zullen veranderen en het gebruik van disposables hier een belangrijke plek in zal nemen. Dit inzicht maakt investeren in een Pharmafiltersysteem extra interessant.