Pharmafilter
nieuws, processen, systeem / 10 maart 2020

Pharmafilter ziet samen met Polymer Science Park kansen voor schone grondstoffen uit het afval

Deel dit artikel
Tags
circulair / granulaat / grondstof / kunststof / Pharmafilter

Het afval dat uit Pharmafilterinstallatie komt, is schoon en veilig. Het wordt immers vergist, ontwaterd en gedecontamineerd in de installatie. Dit biedt interessante mogelijkheden voor opwerking tot nieuwe grondstof, nog voordat het uit de installatie in de afvalcontainer verdwijnt.

Een groot deel van het afval dat door het ziekenhuis wordt aangeboden aan de installatie bestaat uit kunststof. Dit kunststof kunnen we in de installatie scheiden van het overige afval en weer opwerken tot recyclebare kunststoffen. Samen met Polymer Science Park, met ondersteuning van een Innovatievoucher van de provincie Overijssel, hebben we aangetoond dat dit veilig kan. Uit het afval hebben we het polyethyleen en polypropyleen gescheiden en weer verwerkt tot nieuw granulaat. Nu nog op kleine schaal, maar het toont aan dat er voor het kunststof uit het ongescheiden ziekenhuisafval veel meer mogelijkheden zijn dan dit uitsluitend (verplicht) te verbranden. We onderzoeken nu de mogelijkheden om dit inzicht op te schalen. Dit spaart grondstoffen, afvalkosten en een hoop CO2!