Pharmafilter
persbericht / 27 september 2019

Pharmafilter: onderzoeksrapport legt tekortkomingen riolering ZMC bloot

Deel dit artikel
Tags
Afvalwater / bacterie / NDM-5 / riolering / tonto / vermaler / Ziekenhuis / zmc

Amsterdam, 27/09/2019

 

In aansluiting op de berichtgeving van vorige week heeft Pharmafilter de beschikking gekregen over het onderzoeksrapport van Arcadis Nederland naar de binnenriolering van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Het riool van het ZMC blijkt tal van structurele tekortkomingen te hebben. De conclusies weerspreken de berichten vanuit het ZMC op 18/09/2019. Iedere vorm van bewijs dat Pharmafilter de oorzaak is van de problemen in het ZMC ontbreekt.

Arcadis Nederland constateert in haar onderzoeksrapport d.d. 04/09/2019, dat in opdracht van het ZMC is gemaakt:

– De binnenriolering van het ZMC voldoet niet aan de geldende wettelijke NEN-normen.
– De riolering van de nieuwbouw in Zaandam voldoet niet aan de normen van Pharmafilter, die met het ZMC in 2015 contractueel zijn overeengekomen.
– Het riool is niet goed onderhouden en schoongemaakt.

Het riool van het ZMC schiet tekort op een reeks van belangrijke criteria en het rapport roept hierover allerlei vragen op. Dit betreft onder meer de bochten, afschot (hellingshoek) en beluchting. Ook de toiletten in het Zaanse ziekenhuis blijken niet te voldoen aan de wettelijke NEN-normen en de richtlijnen van Kiwa, aldus het rapport.

Al in 2015 heeft het ZMC ten behoeve van de nieuwbouw gekozen voor de introductie van de duurzame systemen van Pharmafilter voor onder meer de vermaling van afval. Uit het rapport van Arcadis Nederland blijkt dat het ziekenhuis tekort is geschoten om de riolering conform de normen in te richten en te onderhouden. In 2017 heeft het ZMC hierdoor veel last gehad van rioolverstoppingen. Het riool in het ZMC wordt tot op de dag van vandaag gehinderd door niet opgeruimde verstoppingen, aldus de onderzoekers.

Overigens is Pharmafilter op geen enkel moment betrokken geweest bij het onderzoek en ook niet benaderd om informatie te verstrekken. Pharmafilter heeft het rapport op hoofdlijnen pas ontvangen na de communicatie en het publiciteitsoffensief door het ZMC van vorige week. Pharmafilter heeft het ZMC deze week geïnformeerd over de reputatieschade die de onderneming hierdoor oploopt en verzocht om een snelle rectificatie van de berichtgeving van vorige week. Het ZMC heeft hierop negatief gereageerd.

Pharmafilter is zeer begaan met het ZMC, dat sinds februari 2018 als enige ziekenhuis in Nederland te kampen heeft met het probleem van de NDM-5 bacterie. De afvalvermalers van Pharmafilter zijn uit voorzorg en op verzoek van het ZMC al meer dan een jaar geleden verwijderd, de laatste in juni 2018. In de periode nadien zijn meer NDM-5 besmettingen van patiënten in het ZMC opgetreden dan daarvoor.

De berichtgeving van vorige week vanuit het ZMC en de gegevens zoals inmiddels verstrekt door het ZMC missen, ook na nadere bestudering, iedere vorm van deugdelijk bewijs dat er een verband is tussen de uitbraak en het gebruik van het Pharmafilter-systeem.

Maikel Batelaan, directeur van Pharmafilter: ‘’Wij zijn bijzonder dankbaar voor de kalme en weloverwogen reacties in de afgelopen dagen van de andere ziekenhuizen in Nederland. De gerenommeerde ziekenhuizen die met ons samenwerken zien in de berichtgeving vanuit het ZMC geen aanleiding om iets te veranderen aan de manier waarop ze werken met ons systeem.’’

 

Noot voor de redactie:

Voor een nadere toelichting kunt u eventueel bellen met Maikel Batelaan, directeur van Pharmafilter: 020 420 3392

 

Pharmafilter: een schoner ziekenhuis, een schoner milieu.

Het Pharmafilter-systeem is een oplossing voor het afval en afvalwater van ziekenhuizen. Het maakt schonere en efficiëntere processen in het ziekenhuis mogelijk en het afvalwater wordt volledig gereinigd van alle medicijnresten, contrastvloeistoffen en multiresistente bacteriën. Het systeem werd in 2012 geïntroduceerd en is inmiddels operationeel in vijf ziekenhuizen in Nederland.