Pharmafilter
nieuws, persbericht / 18 september 2019

Persbericht: Reactie Pharmafilter op situatie in het ZMC

Deel dit artikel
Tags
persbericht

Amsterdam, 18/09/2019

 

Pharmafilter heeft kennis genomen van de meest recente bevindingen van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) in zake de uitbraak van de NDM-5 bacterie. De verdachtmakingen van betrokkenheid van Pharmafilter bij de verspreiding van de bacterie zijn niet nieuw, maar missen iedere vorm van deugdelijk bewijs. De kernactiviteit van Pharmafilter draait om de veiligheid van patiënten en de hygiëne in ziekenhuizen. Daaraan worden op geen enkel moment en onder geen enkel beding concessies gedaan door Pharmafilter.

Het ZMC is het enige ziekenhuis in Nederland dat met het probleem van de NDM-5 bacterie te maken heeft. Direct vanaf het eerste moment dat dit specifieke probleem met infectiepreventie zich in het ZMC openbaarde, begin 2018, heeft Pharmafilter haar volledige medewerking gegeven om tot een oplossing te komen. Op verzoek van het ZMC zijn alle vermalers van Pharmafilter al in de loop van 2018 uit het ziekenhuis verwijderd. De laatste vermaler is in juni 2018 weggehaald. De uitbraak en verspreiding in Zaandam van de NDM-5 bacterie is daarna niet gestopt, maar in hetzelfde tempo doorgegaan. Dit pleit Pharmafilter vrij van de verdenking van betrokkenheid. In mei 2019 heeft ZMC vervolgens publiekelijk bekend gemaakt dat de oorzaak van het besmettingsprobleem in de riolering van de nieuwbouw van het ziekenhuis zit.

Alle ziekenhuizen in Nederland die klant zijn van Pharmafilter zijn volledig op de hoogte van het verhaal in Zaandam. Zij zijn hierover door Pharmafilter vanaf het begin uitvoerig geïnformeerd. Deze klantenkring van gerenommeerde ziekenhuizen heeft hierin geen enkele aanleiding gezien om haar werkwijze met de systemen van Pharmafilter te veranderen. Het vertrouwen dat hieruit spreekt sterkt Pharmafilter en de bewezen veiligheid van haar systemen.

De uitzonderingspositie die het ZMC in Nederland inneemt, is voor Pharmafilter slecht te begrijpen. Het ZMC weigert inzage in de onderzoeksrapporten waarop het zich beroept. Pharmafilter is in het kader van deze onderzoeken in opdracht van het ZMC ook niet benaderd door onderzoekers of de zogenoemde expertgroep van externe deskundigen. Pharmafilter distantieert zich daarom volledig van de verdachtmakingen die het ZMC nu naar buiten brengt. Pharmafilter wil dat er nu eerst een volstrekt onafhankelijk onderzoek komt, waaraan het op voorhand volledige medewerking toezegt. Gegeven de voorliggende situatie in Zaandam beraadt Pharmafilter zich op nadere stappen.

Noot voor de redactie:
Voor een nadere toelichting kunt u eventueel bellen met Maikel Batelaan, directeur van Pharmafilter: 020 420 3392

 

Pharmafilter: een schoner ziekenhuis, een schoner milieu.

Het Pharmafilter-systeem is een oplossing voor het afval en afvalwater van ziekenhuizen. Het maakt schonere en efficiëntere processen in het ziekenhuis mogelijk en het afvalwater wordt volledig gereinigd van alle medicijnresten, contrastvloeistoffen en multiresistente bacteriën. Het systeem werd in 2012 geïntroduceerd en is inmiddels operationeel in vijf ziekenhuizen in Nederland.